رفتن به محتوای اصلی
x

   در روز شنبه مورخ 13/6/1400 رءس ساعت 9 صبح جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهدیس عیوضی دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی ورودی مهر 97 تحت عنوان " بررسی اثر نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسیدآهن ترکیبی با پورفیرین کنژوگه شده با آنتی بادی تراستوزوماب به عنوان عامل کنتراست در تصاویر رزونانس مغناطیسی در تشخیص سرطان پستان" به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی  بصورت مجازی با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.