رفتن به محتوای اصلی
x

در روز سه شنبه مورخ 1402/2/13  جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالرحیم رحیمیان دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان "بررسی و مقایسه تکنیکهای شبه رنگ آمیزی تصاویر ترموگرافی کامپیوتری..." به راهنمایی دکتر مهناز اتحادتوکل  با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.