رفتن به محتوای اصلی
x

در روز سه شنبه مورخ 1401/12/13  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا هادینژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان "بررسی و مقایسه دز رسیده به روده ها در رادیوتراپی..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی  با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.