رفتن به محتوای اصلی
x

 در روز یکشنبه مورخ 13/4/1400 رأس ساعت 30/8 صبح جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا علیرضایی دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی ورودی بهمن 93 تحت عنوان " طراحی مدل رادیوبیولوژیک پیش بینی آسیب بافت سالم مغزی در پرتودرمانی و تومورهای مغزی براساس بیومارکرهای تصویری و ملکولی" به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی بصورت مجازی با نمره عالی برگزار و به  تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه  این موفقیت را به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.