رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون پایان بخش کارورزان کودکان و آزمون اخلاق بخش کودکان سه ماهه پاییز 1402 در روز سه شنبه 1402/9/28 راس ساعت 12:15 دقیقه در محل ساختمان شهیدسلیمانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.