رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روزیکشنبه 1402/2/31 راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.