رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز پنجشنبه 1400/4/24 ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.