رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخ برگزاری آزمون های  کارآموزی 1:

تئوری میان ترم: روز دوشنبه 1402/2/4 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

تئوری پایان ترم: روز شنبه 1402/2/30 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

آسکی: روز یکشتبه 1402/2/31 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی