رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون های کارآموزان 1 (1400/4/15 لغایت 1400/7/10) طبق تاریخ های زیر راس ساعت 12 در محل ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

تئوری میان ترم     1400/06/21

تئوری پایان ترم    1400/07/10

آسکی                1400/07/06