رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون های کارآموزان 1 (1400/4/15 لغایت 1400/6/3) طبق تاریخ های زیر راس ساعت 12 در محل ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

تئوری میان ترم     1400/5/9

تئوری پایان ترم    1400/5/31

آسکی                1400/6/3