رفتن به محتوای اصلی
x

سومین جلسه راهکار جهت توانمند سازی اعضا محترم هیات علمی مورخ نهم بهمن ماه راس 8 صبح لغایت 9 صبح  با حضور گروههای اطفال . پاتولوژی . عفونی و مسئولین حوزه معاونت پژوهشی و نماینده حوزه توانمند سازی هیات علمی دانشگاه در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی برگزار گردید.

در این جلسه راهکار های ارتقا پژوهشی اعضا و ارتقا کیفیت مقالات منتج از پایان نامه ها بحث و تبادل نظر گردید.