رفتن به محتوای اصلی
x

شاخه اصفهان انجمن اورولوژی ایران در روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (ساعت ۱۴ تا ۱۶) وبیناری با عنوان کاربردهای یورودینامیک برگزار خواهد کرد. وبینار به صورت مشترک با برنامه ماهانه انجمن اورولوژی ایران برگزار خواهد شد. این برنامه دارای ۲.۵ امتیاز بازآموزی برای متخصصین اورولوژی است. برنامه وبینار به شرح زیر است:

دبیر جلسه: دکتر فرشاد قلی پور

ردیف

عنوان جلسه

سخنران

۱

آشنایی با انواع مطالعات یورودینامیک و نحوه انجام آن

دکتر فرشاد قلی پور

۲

تفسیر یورودینامیک و کاربرد آن در مدیریت بزرگی خوش خیم پروستات

دکتر نرجس صابری

۳

کاربرد یورودینامیک در مدیریت بی اختیاری ادراری زنان

دکتر مهتاب ضرغام

۴

کاربرد یورودینامیک در بیماری های نورولوژیک شامل ضایعات نخاعی

دکتر مهرداد محمدی

۵

کاربرد یوروفلومتری در مدیریت اختلالات ادرار کردن کودکان

دکتر فرشید علیزاده