رفتن به محتوای اصلی
x

روز دوشنبه بیست وهفتم شهریورماه 1402، در پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع دستیاری و کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.