رفتن به محتوای اصلی
x

روز دوشنبه 15 شهریورماه 1400، در ششمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 7:30 صبح برگزار گردید، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی انجام گرفت.