رفتن به محتوای اصلی
x

آغاز سال تحصیلی جدید وشروع درس ودانشگاه به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ویژه گروه ایمنی شناسی تبریک میگوییم.برای همگان از خداوند متعال خواستار موفقیت روزافزون و رسیدن به مدارج عالیو علمی و اخلاقی را خواستاریم.