رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:  بررسی نقش میانجی گری ذهنی سازی در ارتباط بین ادراک بیماری و تیپ شخصیتی دی با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب : کاربردی از مدل معادلات ساختاری

نام و نام خانوادگی دانشجو : سید محمد حسین موسوی مورکانی

استاد راهنما : دکتر رضا باقریان سرارودی                                                

استاد مشاور : دکتر امراله ابراهیمی، دکتر محمدرضا عابدی     

   زمان : شنبه – 1400/9/27 ساعت 10

   مکان : سالن شورای گروه روانشناسی سلامت

از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در جلسه فوق با حفظ پروتکلهای بهداشتی شرکت نمایند.