رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی اثر کارواکرول در پیشگیری از بروز اختلالات رفتاری و آسیب اکسیداتیو مغز در مدل تجربی بیماری پارکینسون

نام و نام خانوادگی دانشجو:   سید حسین حدادی                                 

اساتید  راهنما : دکتر زیبا رجایی  

اساتید  مشاور : دکتر حجت اله علایی

زمان : شنبه 1400/10/04 ساعت 10 صبح  

مکان :  اتاق شورای گروه فیزیولوژی  دانشکده پزشکی