رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی نقش ارتباط واسطه ای شدت درد و اضطراب درد با ملاک های تشخیصی برای روان تنی (OCPR) بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سر درد میگرنی: مدل بندی معادلات ساختاری (SEm)

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی بورونی مندآبادی

استاد راهنما: دکتر امراله ابراهیمی

زمان: یکشنبه 1400/7/4 ساعت 11