رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی فاکتورهای موثر بر دوز پوست در پرتودرمانی سرطان پستان حفظ شده با توسعه چهارچوب محاسباتی مونته کارلو 

نام و نام خانوادگی دانشجو: ناهید شامی

استاد راهنما: دکتر پروانه شکرانی

استادان مشاور: دکتر مریم عطارد، دکتر نادیا نجفی زاده

زمان: یکشنبه مورخ 1400/7/4 ساعت 10 

مکان: مجازی