رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر پرتو درمانی سرطان های سر و گردن غیر حنجره ای در آسیب رسیده به حنجره و عوامل مؤثر بر آن

نام و نام خانوادگی دانشجو : سکینه باقرزاده

استاد / استادان راهنما : دکتر داریوش شهبازی گهرویی- دکتر ثریا سلمانیان

استاد/استادان مشاور: دکتر فرهاد ترابی نژاد- دکتر سید ربیع مهدوی                  

زمان : سه شنبه  مورخ 28/10/1400- ساعت 13-12                      

 مکان: دانشکده ی پزشکی