رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: مدلسازی پاسخ سرطان ملانوما به پرتودرمانی با روش تقطیع فضایی دوز (گریدتراپی) با استفاده از تصاویر سیتیاسکن و در نظر گرفتن اثر همسایگی پرتو

نام و نام خانوادگی دانشجو: فرشید محمودی

استاد/ استادان راهنما: دکتر داریوش شهبازی گهروئی

زمان: چهارشنبه مورخ 1400/06/31 ساعت 11

استاد/ استادان مشاور: دکترناهید چگنی- دکتر سیمین همتی

مکان: مجازی