رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی اثر اداراون در تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی به سلول های اولیگودندروسیتی در مدل بیماری مالتیپل اسکلروزیس در رت

نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد بختیاری

استاد/ استادان راهنما: دکتر محمد مردانی

زمان: شنبه مورخ 1400/7/24 ساعت 10-8

استاد/ استادان مشاور: دکتر حسین صالحی، دکتر ناظم قاسمی

مکان: تالار حکمی