رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایانه نامه: بررسی بیان miR-29b-3p، miR-326 و ژن MxA در زیر گروه های لنفوسیتی Th1و Th17 در بیماران مبتلا به RPMS غیر پاسخ دهنده و پاسخ دهنده به BIFN

نام و نام خانوادگی دانشجو: لیلا کریمی

استاد راهنما: دکتر ناهید اسکندری، دکتر وحید شایگان نژاد

زمان:سه شنبه 1400/8/4 ساعت 8:30

استاد مشاور:  دکتر حسین خان احمد، دکتر علیرضا عندلیب

مکان: تالار هشت گوش