رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی آلودگی انسان، حیوان (سگ وگربه) و خاک به انگل توکسوکارا در استان اصفهان در سال 1401 1400

 

نام و نام خانوادگی دانشجو : غلامرضا پورشهبازی

استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی                                                                      زمان : سه شنبه -  7/4/1401 - ساعت 10

استاد مشاور : دکتر نادر پسته چیان، دکتر حسین خان احمد، دکتر رضا خدیوی             مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی