رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: شناسایی فسفولیپاز 1و2 در گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران دیابتیک بیمارستان الزهرا در سال 1399 با استفاده از دو رویکرد تشخیص فنوتایپیک و مولکولی

نام و نام خانوادگی دانشجو : نگار امینی

استاد راهنما : دکتر رسول محمدی                                                

استاد مشاور : -        

 زمان : یکشنبه -  18/2/1401 - ساعت 10

مکان : تالار هشت گوش دانشکده پزشکی