رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:بررسی واریانت های شایع ژن COL2A1 در بیماران مشکوک به سندرم استیکلر مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناهنجاری جمجمه ای صورت و شکاف کام و لب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تا اواسط سال 1401

نام و نام خانوادگی دانشجو : فاطمه ابوالحسنی

استاد / استادان راهنما :آقای دکتر مجید حسین زاده

زمان : چهارشنبه مورخ 1402/06/29 ساعت16-14

استاد / استادان مشاور :آقای دکتر حسین ابدالی - آقای دکتر محمد کاظمی

مکان : تالار هشت گوش