رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:بررسی اثر سیتاگلیپتین به عنوان یک داروی ضد دیابت بر میزان تکثیر، آپوپتوز، القای انتقال اپیتلیال به مزانشیمال (EMT)  و مقاومت به شیمی درمانی در رده سلولی سرطان پستان انسانی

نام و نام خانوادگی دانشجو : انوشا نیازمند

استاد  راهنما : دکتر رسول صالحی

زمان :  شنبه  مورخ 1402/7/15- ساعت 12:30

مکان : تالار هشت گوش دانشکده پزشکی