رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:بررسی فراوانی مقاومت نسبی به کلیستین و ردیابی ژن mcr-1 در ایزوله های MDR  اشریشیا کلی ، کلبسیلاپنومونیه و پسودوموناس ائروژینوزا جدا شده از عفونت های بالینی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( امام موسی کاظم-امام حسین) در سال 1399- 1400

نام و نام خانوادگی دانشجو : مهسا معرفیان

استاد / استادان راهنما : خانم دکتر فرخنده پورسینا                                            زمان : شنبه  مورخ 25- ساعت11.30

استاد / استادان مشاور :  خانم دکتر تهمینه نریمانی                                            مکان : تالار فرهیختگان