رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی فراوانی جدایه های باکتریایی هوازی بیوفیلم زخم های مزمن در شهر اصفهان و تاثیر دو پروبیوتیک Lactococcus lactis  و delbrueckii Lactobacillus      بر روی بقای عوامل باکتریایی منتخب جدا شده  از زخم در مدل بیوفیلم پلاسمای انسانی در سال 1399-1400

نام و نام خانوادگی دانشجو : کبرا تاراجیان

استاد / راهنما: خانم دکتر کرباسی زاده

 استادان مشاور :  آقای دکتر فاضلی                                             مکان : تالار فرهیختگان ،  سه شنبه مورخ 31/03/1401 ساعت 11