رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه دوز رسیده به فک پایین در دو روش سه بعدی تطبیقی و توموتراپی حلزونی

نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا پورپرور

استاد راهنما : دکتر داریوش شهبازی گهرویی                                 زمان : سه شنبه  مورخ 9/12/1401ساعت 11 الی 13

استاد مشاور :  دکتر نادیا نجفی زاده                                    مکان : تالار فرهیختگان

همکار طرح: دکتر محسن صائب