رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرتحریک الکتریکی ناحیه مدیال پری فرونتال کورتکس(medial prefrontal cortex) در اعتیاد به مورفین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (الکتروانسفالوگرافی) در رت های نر ویستار

نام و نام خانوادگی دانشجو : مسعود حیدری

استاد / استادان راهنما : آقای دکتر حجت اله علائی                                  زمان : چهارشنبه  مورخ 02/11/25- ساعت 10-8

استاد / استادان مشاور :  آقای دکتر پرهام رئیسی                                              مکان : تالار هشت گوش