رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی و تعیین مرحله و درجه تومورهای خوش خیم و بدخیم مغز در تصاویر دیفیوژنی ام ار ای با استفاده از الگوی مدل توزیع گاما

نام و نام خانوادگی دانشجو : زینب سلیمانی

استاد راهنما : دکتر ایرج عابدی                                         

استادان مشاور :  دکتر مسیح صبوری- دکتر مازیار ایران نژاد- دکتر سعید خان باباپور                                              

زمان : دوشنبه  مورخ 1402/7/10- ساعت 8 صبح

مکان : شورای فیزیولوژی