رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:بررسی و مقایسه غلظت متابولیت های ناحیه هیپوکامپ و شکنج سینگولیت و سطح مارکرهای خونی در بیماران آلزایمری با درجه خفیف و متوسط

نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد حسین دوازده امامی

استاد / استادان راهنما : دکتر زمانی                                               زمان : یک شنبه  مورخ 1403/4/10- ساعت 12:30-11

استاد / استادان مشاور : دکتر همایون، دکتر ملک زاده                                         مکان : تالار فرهیختگان