رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر AZD5363 لیپوزومال بر القای آپوپتوز و مهار تکثیر سلول های سرطانی رتینوبلاستوما رده سلولی Y79 از طریق مکانسیم PTEN/AKT/FOXO1

نام و نام خانوادگی دانشجو :  زهرا خبازیان

استاد / استادان راهنما : دکتر گیتی زرین فرد                                  زمان : شنبه  1402/12/26- ساعت 8 الی 9:30

استاد / استادان مشاور :  دکتر نفیسه اسماعیل - دکتر مریم خانه زاد                                        مکان : تالار فرهیختگان