رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: مقایسه ی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش رایج و روش جدید و ترکیب دو روش حین بای پاس قلبی ریوی بر عملکرد کلیه در جراحی پیوند عروق کرونر

نام و نام خانوادگی دانشجو : غزل همایون

استاد / استادان راهنما : جناب آقای دکتر مهران شاهزمانی و جناب آقای دکتر علیرضا حسینی              زمان : یکشنبه  مورخ 1402/11/15- ساعت 7:20

استاد / استادان مشاور :  سرکار خانم دکتر مریم نصیریان                                            

مکان : سالن آموزش به بیمار بیمارستان چمران