رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی / کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای دو روش کاردیوپلیژی آنتگرید و آنتگرید رتروگرید بر روی حرکات پارادوکسیکال سپتوم پس از جراحی بایپس کرونر

  نام و نام خانوادگی دانشجو : علی جعفری

زمان :سه شنبه 28/04/01-ساعت 15/7

استاد / استادان راهنما :دکتر مهران شاه زمانی

مکان : بیمارستان چمران -سا لن آموزش به بیمار