رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر سرد کردن بیمار با درجات متفاوت روی میزان قند خون در جراحی قلب باز

 

نام و نام خانوادگی دانشجو : فاطمه محمدی شهرستانکی

استاد راهنما : دکتر مهران شاه زمانی 

زمان : سه شنبه  مورخ 1401/03/24 -  ساعت7:30