رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:بررسی فراوانی آلل های HLA-DRBI، HLA-DPBI ، HLA-DQBI و سطوح سرمی IgG ضد بتا- 2 گلیکوپروتئین نوع یک و اندیکاتورهای آزمایشگاهی در افراد با سندرم کووید-19 مزمن

نام و نام خانوادگی دانشجو : آرزو  قره زاده

استاد / استادان راهنما : دکتر حامد فولاد سرشت                                     زمان : شنبه مورخ 1402/11/28- ساعت12:30

استاد / استادان مشاور :  دکتر پیمان بمانی                                              مکان : تالار فرهیختگان