رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هم‌افزایی فراکسیون غنی از فلاونوئید گیاه Artemisia kopetdaghensis  همراه با کلروکین در درمان مالاریای موشی

نام و نام خانوادگی دانشجو : رویا امیریان

استاد / استادان راهنما : جناب آقای دکتر حسین حجازی                   

استاد / استادان مشاور :  جناب آقای دکتر سید مصطفی قنادیان، جناب آقای دکتر حامد فولاد سرشت

مکان : سالن هشت گوش          زمان : سه شنبه          مورخ :1402.8.30             ساعت 12-10