رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:  بررسی تاثیر داروی ان استیل سیستئین در محلول پرایم بر کاهش آسیب به میوکارد در جراحی قلب باز

  نام و نام خانوادگی دانشجو : بهاره بهاری فر

زمان :سه شنبه 1402/06/28-ساعت 07:50

استاد / استادان راهنما :دکتر مهران شاه زمانی

مکان : بیمارستان چمران -سا لن آموزش به بیمار