رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی ارزش تشخیصی بیان ژنهای مرگ سلولی پیروپتوزیس در افراد مبتلا به سندرم میلودیسپلاتیک

نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد سلطانی

استاد راهنما : دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

زمان : یکشنبه – 30/5/401 – ساعت 8

استاد مشاور : دکتر محمد جعفر شریفی

مکان : تالار فرهیختگان