رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی بیان PD1 و Tim3 در بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان روده ی بزرگ و ارزیابی ارتباط آن با پارامترهای پاراکلینیکی و پاتولوژیکی بیماری

نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا مختاری هاشم آباد

استاد راهنما : دکتر مرضیه رضایی                                                 زمان : چهارشنبه 1401/3/18 ساعت 10

استاد مشاور : دکتر محمد حسین صانعی، دکتر زهرا سادات فقیه      مکان : تالار هشت گوش دانشکده پزشکی