رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی درصد سلولهای کشندة طبیعی با شاخصهای CD56 و CD16 و بیان ژن NLRP3 در بیماران کوید 19، 30 تا 60 سال در روز اول بستری و ارزیابی ارتباط آنها با شدت علائم بالینی

نام و نام خانوادگی دانشجو : مائده راداندیش

استاد راهنما : دکتر علیرضا عندلیب                                                         زمان : سه شنبه 6/2/1401 ساعت 30/11

استاد مشاور : دکتر نفیسه اسمعیل                                                          مکان : تالار فرهیختگان

از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در جلسه فوق شرکت نمایند.

 معاونت تحصیلات تکمیلی