رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی نقش انسولین، سولفات منیزیم و گابا در مقاومت به انسولین کبد در والدین دیابتی نوع 2 تحت رژیم پرچرب و فرزندان آنها با روش هایپرانسولینمیک یوگلایسمیک کلامپ: بررسی میزان بیان ژنهای Irs2, Foxo1, Akt2 و آنزیم فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز در کبد

نام و نام خانوادگی دانشجو:   آزاده السادات حسینی                             

اساتید  راهنما : دکتر نپتون سلطانی  

اساتید  مشاور : دکتر محمدرضا شریفی  

زمان : دوشنبه مورخ 26/2/1401  ساعت 12  

مکان :  تالار هشت گوش دانشکده پزشکی