رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:سنتز و ارزیابی عملکرد نانوذره‏ی پلی اکسومتالات گادولینیوم-منگنز پوشش داده شده با پلی آیونیک کیتوزان در تشخیص سلول­های سرطان پستان  4T1  توسط تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ( (MRI در شرایط برون تنی و درون تنی

نام و نام خانوادگی دانشجو : فهیمه امین الرعایائی              

استادان راهنما : جناب آقای دکتر شهبازی، سرکار خانم دکتر محبوبه رستمی

استاد مشاور :  جناب آقای دکتر حسین حجازی

زمان : چهارشنبه  مورخ 10 خرداد ماه- ساعت11

مکان : سالن شورای گروه معارف