رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی تاثیرات نانوذرات کیتوسان بارگذاری شده با JQ1  ، بر تکثیر و آپوپتوز سلول های سرطانی تخمدان رده ی  سلولی OVCAR3

نام و نام خانوادگی دانشجو : احسان مسعودی

استاد / استادان راهنما : دکترمیترا سلیمانی                                              زمان : سه شنبه مورخ1402/11/24ساعت12-10

استاد / استادان مشاور : دکتر گیتی زرین فرد                                           مکان : سالن فرهیختگان