رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: مطالعه‌ی تاثیر ماتریکس خارج سلولی غضروفی، بر روند کندروژنز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی، بر روی داربست الکتروریسی شده‌ی پلی (3-هیدروکسی بوتیرات)-کیتوسان

نام و نام خانوادگی دانشجو : محسن اصغری وسطی کلائی

استادان راهنما : دکتر حمید بهرامیان     -     دکتر سعید کرباسی               زمان:             یکشنبه     مورخ    14/12/1401     ساعت  12

استادان مشاور :  دکتر محسن ستایش مهر  -    دکتر محمد کاظمی                مکان : تالار هشت گوش