رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی ترمیم غضروف مفصلی رت به روش مهندسی بافت با استفاده از سلول های بنیادی تمایز یافته به کندروسیت در داربست فیبرین، تحت تاثیر عصاره دانه انار و ترکیب سویا-آووکادو

نام و نام خانوادگی دانشجو : احمد تیموری نژاد

استاد راهنما: دکتر حمید بهرامیان

اساتید مشاور:دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر حسین صالحی، دکتر فاطمه سادات مصطفوی                                        زمان : دوشنبه  مورخ 6/4/1401- ساعت 10 صبح