رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر بیان پروتئین MARCH-I  در سلول ماکروفاژ جهت القا پلاستیسیتی آن

 

نام و نام خانوادگی دانشجو : زیور زنگنه

استاد راهنما : دکتر علیرضا عندلیب                                                                      زمان : یکشنبه 30/5/401 - ساعت 10

استاد مشاور : --                                                                                              مکان : تالار هشت گوش دانشکده پزشکی