رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با معاونت پزشکی عمومی

ایمیل:  education@med.mui.ac.ir

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی معاونت پزشکی عمومی

تلفن: 03137929198